Happy Halloween nyereményjáték játékszabályzata

A játék révén elnyerhető díj

NYEREMÉNY:​ ​ ​ ​ 25% árkedvezmény a szállás díjából. Az időpont tetszőlegesen választható 2021. március 31-ig, a nyaraló szabad kapacitásának függvényében.

 

A játékhoz kapcsolódó időpontok, határidők 

● A játék 2020. 10. 30. és 2020. 11. 01. között zajlik. 

● A nyereményjáték sorsolására 2020. 11. 02-án, 10.00-kor kerül sor.

● A nyertest legkésőbb 2020. 11. 03-án, 16.00-ig Facebookon, külön posztban közöljük

● A nyereményért való jelentkezés határideje: 2020. 11. 08-a, 16:00. Amennyiben a nyertes ezen időpontig nem veszi fel a kapcsolatot a Torzsás Vendégházzal Facebookon privát üzenet formájában, úgy elveszti a nyereményhez való jogát és pót nyertest sorsolunk. 

 

Játékban való részvétel feltételei, a játék ismertetése

A nyereményjátékban csak a Magyarországon élő, 18. életévüket betöltött magánszemély vehet részt, aki a játék időtartama alatt a Vendégház Facebook oldalán, a Vendégház által nyereményjátékként megjelölt bejegyzést lájk-olja és a bejegyzés alatt komment formájában helyesen válaszol a posztban feltett kérdésre.

A játék végén 1 nyertest sorsolunk ki a bejegyzéseket like-olók és egyben a kérdésre helyesen válaszolók között.

A sorsolás gépi úton történik, a játék nyertesének nevét a Torzsás Vendégház Facebook oldalán tesszük közzé.

A nyertes vállalja, hogy legkésőbb 2020.11.08. 16:00-ig felveszi a kapcsolatot a Torzsás Vendégházzal Facebookon, privát üzenet formájában. Amennyiben ez nem történik meg, úgy elveszti a nyereményhez való jogát és pót nyertest sorsolunk. 

A nyeremény készpénzre nem váltható, a játék sorsolását követően semmilyen formában nem módosítható. 

Amennyiben a nyertes nem talál számára megfelelő időpontot a Vendégház 2021. március 31-ig szabad időpontjai közül, úgy a Szervező (Szemenyei János, Torzsás Vendégház) fenntartja a jogot, hogy a nyereményt érvénytelenítse és új nyertest sorsoljon.

2021. március 31. után a nyeremény már használható fel!

A Játékban a Szervező és a játék lebonyolításában közreműködők, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt. 

 

A Játék szervezője: Szemenyei János, Torzsás Vendégház

Székhely cím: 5931, Nagyszénás, Bartók Béla u. 10. 

Adószám: 53047492-1-24

Levelezési cím:. 5931, Nagyszénás, Bartók Béla u. 10. 

A játék felülete: https://www.facebook.com/TorzsasVendeghaz

 

A Szervező felelőssége 

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére küldött értesítés Szervezőnek fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. 

A Szervező jelen Játékkal kapcsolatban meghozott döntéseivel szemben és a Játék lebonyolításával, az abban való részvétellel kapcsolatban mindennemű jogi út kizárt. A jelen játékszabályzat értelmezésének joga kizárólag a Szervezőt illeti. A szervező fenntartja a jogot, hogy jelen Játékszabályzatot - ideértve a nyereményt is - bármikor egyoldalúan megváltoztassa vagy visszavonja. 

 

Adatkezelés 

A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Játékosok a nyereményjátékban való részvétellel elismerik, hogy teljes körűen megismerték és feltétel nélkül elfogadták a játékszabályzatot. 

A nyertesnek a nyeremény eljuttatása céljából e-mail címét, nevét, esetlegesen telefonszámát a Szervező rendelkezésére kell bocsátania. Ezeket az adatokat kizárólag a nyeremény eljuttatására használjuk fel, a nyeremény sikeres eljuttatása után töröljük. 

A játékos a játékban való részvétellel egyben hozzájárul, hogy amennyiben nyer, a Szervező nyilvános Facebook posztban nyertesként megnevezze.

A játékosok adatait a Szervező a sorsolás után nem tárolja, harmadik félnek nem adja tovább.

A résztvevők adatait nem a Facebook kezeli, a nyereményjátékot a Facebook semmilyen            formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. 

 

 

Kizárás 

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen azzal a céllal vesznek részt a játékban, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen eljáró többi résztvevőt. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost. 

A nyereményjátékkal kapcsolatban a játékosok vagy más Facebook-felhasználók magatartásáért a Szervező semmilyen formában nem felel. Szervező fenntartja a jogot, hogy a jogszabálysértő vagy etikai szempontból elfogadhatatlan felhasználói megnyilvánulásokat indoklás nélkül moderálja. 

A nyereményjátékkal kapcsolatban további információt a Torzsás Vendégház Facebook oldalán lehet kérni üzenet formájában.

https://www.facebook.com/TorzsasVendeghaz

Torzsasvendeghaz © 2020

A weboldalon szereplő adatok esetleges pontatlanságáért a vendégház üzemeltetője nem vállal feleősséget