top of page

Házirend

Tisztelt Vendégeink!

Üdvözöljük Önöket a Torzsás Vendégházban! 

Mindent megteszünk, hogy az itt töltött időben gondtalanul és kényelmesen pihenhessen, azonban ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, a vendégeink együttműködése is nélkülözhetetlen.

Ennek érdekében tartjuk szükségesnek az alábbiakban megfogalmazott normák figyelembevételét és betartását.

 

Bejelentkezés és kijelentkezés

A nyaralót a megérkezés napján 14:00 órától lehet elfoglalni és az elutazás napján 10:00 óráig kérjük elhagyni.

Érkezéskor a vendég köteles a tulajdonosnak/fogadó személynek átadni adatfelvétel érdekében a személyes dokumentumait (útlevél vagy személyi igazolvány) és a szállás díját (a fizetett előleggel csökkentett díjat) előre, egy összegben megfizetni. Vendégeink a vendégházat csak a teljes adminisztrációt követően foglalhatják el.

 • A megadott érkezési és elutazási időpontban a szálláshely tulajdonosa vagy képviselője jelen van és fogadja/elutaztatja a vendégeket.

 • A tulajdonos 0-24h elérhető a megadott telefonos elérhetőségen.

 • A ház maximum 4+2 fő befogadására alkalmasak. A 4+2 fő gyerekekkel, felnőttekkel együtt értendő életkortól függetlenül. A 4 fő a 2 hálószobában, a +2 fő pedig a nappaliban, a kihúzható kanapén tud aludni.

 • A nyaralóban elérhető víz mosogatásra, zuhanyzásra alkalmas. Ivóvízként, valamint főzésre kérjük az ásványvíz használatát!

 • A vendégek felelősek a szálláshely tisztaságáért, valamint ezt a tisztaságot kötelesek megőrizni. Szennyezett ruhában a nyaralót, illetve annak bútorait használni, azokra leülni, lefeküdni szigorúan tilos. A toalettbe wc papíron kívül egyéb tárgyakat, eü. termékeket dobni szigorúan tilos.

 • A szálláshelyen biztosított a heti egyszeri takarítás, törölköző cserével.

 • Háziállatot az ingatlan területére behozni tilos!

 • A nyaralót távozáskor ugyanolyan tisztán, hiánytalanul és rendben kell átadni, mint ahogy azt a vendég átvette (beleértve a mosogatást, elmozgatott bútorok visszarendezését). A távozó vendégek ne hagyjanak a hűtőszekrényben vagy a házon belül bárhol ételt, szemetet. A szálláshely végleges elhagyásakor a kulcsot le kell adni a szállásadó részére. Az átadott kulcsok esetleges elvesztése esetén a vendégek kötelesek azt haladéktalanul jelezni és annak árát, illetve a zárcserét a szállásadónak megtéríteni. A szállásadó jogosult a távozás előtt a nyaralót ellenőrizni. Amennyiben a távozás előtt vagy után szennyezés, rongálás vagy tárgyak hiánya merülne fel, a szállásadó jogosult jegyzőkönyv felvételére, a kár, hiány értékének becslésére, melynek alapján a vendég köteles annak a helyszínen, vagy utólag történő megtérítésére, továbbá az esetleges jogkövetkezményekért való felelősségvállalásra.

 • A berendezés megrongálásáért a vendéget teljes körű anyagi felelősség terheli. A szállás területén okozott kárt a károkozó vagy annak törvényes képviselője köteles megtéríteni. A nyaraló bármely eszközének, berendezési, felszerelési tárgyának meghibásodását a vendég köteles bejelenteni a tulajdonosnak. A vendég nem jogosult a hibát saját maga kijavítani vagy a kijavítást megkísérelni.

 • Higiéniai okok miatt a napozószékeket kérjük csak törölközővel használják!

 • Berendezési tárgyat, eszközöket az ingatlan területéről elvinni tilos.

 • Az éjszakai pihenő időszak 22:00 – 08:00 között van. A pihenő ideje alatt mindenki számára biztosítani kell a nyugodt pihenéshez való jogot.

 • A házban TILOS a dohányzás! Dohányzás csak az arra kijelölt helyen engedélyezett, a csikkeket pedig kérjük a hamutartóban elhelyezni! A vízbe csikket, szemetet dobni tilos!
  A házban való dohányzás esetén 50.000 Ft értékű károkozást állapítunk meg a vendég részéről!

 • Tüzet rakni csak az arra kijelölt helyen (bográcsozó hely) és a megfelelő óvintézkedések betartásával lehet! Kérjük, a tűzrakó hely elhagyása előtt győződjenek meg arról, hogy a tüzet valóban eloltották!

 • A nyaraló tűzoltó készülékkel van felszerelve. Amennyiben tűz jelentkezik, a vendég haladéktalanul köteles a tűz elhárításához szükséges lépéseket megtenni, valamint értesíteni a tulajdonost illetve a tűzoltókat az ingyenesen hívható 105 számon. Ezen kötelezettségek elmulasztásából eredő kárért, vagy ha a tüzet a vendég felelőtlensége okozta, azért a vendég teljes vagyonával felel.

 • A nyaralóban vendégeket fogadni, illetve idegeneket az ingatlan területére beengedni tilos.

 • A szálláshely területére behozott személyes értéktárgyakért (pl. ékszer) a szállásadó felelősséget nem vállal. A vendég köteles vigyázni a személyes tulajdonára és értékeire, amennyiben a szálláshelyen hagyja őket, maga vállalja a felelősséget az esetleges eltűnésükért, ez a felelősség a tulajdonost nem terheli. A vendég, amennyiben elhagyja a szállást, köteles bezárni az ajtót, ablakokat, kaput. Feltétlenül kapcsolják le a világítást, kapcsolják ki az elektromos eszközöket és zárják el a csapokat!

 • A nyaralóhoz tartozó stéget, csónakot és sportpályát mindenki kizárólag saját felelősségére használhatja!

 • A megegyezett időpont előtti elutazás esetén a szállásdíj nem kerül (időarányosan sem) visszatérítésre.

 • A házirend által nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó szabályai az irányadók.

 • Reklamációt akkor veszünk figyelembe, ha azt a vendég a tartózkodás ideje alatt jelzi. Utólagos reklamációt nem fogadunk el.

 • A szállás igénybevételével, illetve a nyaraló elfoglalásával a vendég elfogadja a házirendben foglaltakat. Sem annak el nem olvasása, sem pedig a nyelvismeret hiánya nem mentesít az annak be nem tartásából eredő következmények alól. A tulajdonos jogában áll lemondani a szállást, ha a vendég nem tartja be a házirendet. A szállás házirend megsértése miatti lemondása esetében, a vendégnek visszatérítés nem jár.

Kellemes pihenést kívánunk!

Torzsás Vendégház

Szükség esetén bármikor hívható:

Szemenyei János (üzemeltető)

Tel.: +36 20 330 2031

vagy

 

Szemenyeiné Burján Nikoletta (kapcsolattartó)

Tel.: +36 30 257 8616

Érvényes: 2021. szeptember 18-tól

bottom of page